Vonkajšie priestory

Pomôžeme Vám s riešením zabezpečenia vonkajších priestorov ako sú skladovacie priestory, fotovoltické elektrárne a podobne.

Vieme Vám ponúknuť riešenie kamerového systému na báze analógu alebo IP technológie vrátane prenosu obrazu na vzdialené pracovisko. Kamery môžu byť vybavené IR prisvietením alebo môžu byť použité samostatné IR reflektory. Priestor môže byť zabezpečený použitím pevných aj otočných kamier. Pevné kamery sú výhodnejšie pre trvalý okamžitý prehľad o objekte, otočné kamery majú výhodu veľkého priblíženia, takže v prípade narušenia je možné pozrieť si detailný obraz narušeného miesta a sledovať prípadného páchateľa.

K systémom pre vonkajšie použitie patria aj perimetrické systémy a infračervené bariéry. Perimetrické systémy sa používajú na ochranu vonkajšieho obrysu chráneného priestoru a spravidla sa umiestňujú na plot alebo v jeho tesnej blízkosti. Tento systém slúži pre informáciu ostrahy o pokuse vniknutia na pozemok/areál a získanie času na reakciu.

V perimetrických systémoch máme veľmi slušné riešenie od výrobcu TecnoAlarm, ktoré disponuje sortimentom infračervených optozávor vo vyhotovení na stĺpy ako aj na okná a dvere. Systém disponuje diaľkovým prístupom a dohľadom, veľa nastavení systému je možné riešiť na diaľku, takže je veľmi vhodný na objekty bez trvalej obsluhy ako sú fotovoltické elektrárne alebo rozvodne. 


Ifračevené stĺpové bariéry BeamTower: 

tecnoalarm beam2_small tecnoalarm beam1_small            

 

Perimetrická ochrana okien a dverí: 

tecnoalarm esterno2_small tecnoalarm esterno3_small


tecnoalarm outside_small tecnoalarm fuori-casa_small

 

Mikrovlnná a infračervená perimetrická ochrana vonkajšieho obrysu areálu:

tecnoalarm giardino2_small tecnoalarm giardino3_small

 

K špeciálnym perimetrickým systémom patrí systém Radiobarrier založený na princípe seizmických detektorov chôdze osôb a jazdy vozidiel. Hodí sa na veľké rozľahlé plochy s minimálnym alebo žiadnym pohybom osôb a vozidiel v okruhu dosahu. Ich použitie je určené pre ochranu strategických objektov ako sú elektrárne, letiská, prístavy, špeciálne objekty a podobne. So systémom Radiobarrier máme skúsenosť priamo s jeho nasadením.