Zabezpečovacie systémy

Zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu objektov prostredníctvom snímačov pohybu, otvorenia okien a dverí, snímačov rozbitia skla, infračervených závor. Umožňujú ochranu prázdneho objektu v plnej aktivácii, čiastočnú aktiváciu v režime doma a spánok, systém Paradox má patentovaný režim StayD, ktorý zabezpečuje nepretržitú ochranu objektu a absolútnu kontrolu nad objektom.

Systémy umožňujú signalizáciu poplachu prostredníctvom exteriérových a interiérových sirén, prenos poplachu prostredníctvom hlasového volania na majiteľa poplachu, prenos poplachu na pult centrálnej ochrany prostredníctvom komunikátora na analógovej príp. ISDN linke alebo GSM / rádiového komunikátora.

Ponúkame Vám dodávku a inštaláciu zabezpečovacích systémov pre zabezpečenie objektov. Ponúkame riešenia viacerých výrobcov pre pokrytie rozličných typov inštalácii - od malých systémov s niekoľkými senzormi po väčšie riešenia so zbernicovými modulmi až po rozsiahle systémy so stovkami zón.

Dodávame riešenia od výrobcov Paradox Kanada ( www.paradox.com ), Satel Polsko ( www.satel.pl ), DSC Security Products Kanada ( www.dsc.com ), Jablotron CZ ( www.jablotron.sk ). Naši pracovníci majú skúseností s inštaláciami systémov Paradox, Jablotron, DSC, Aritech, CONTAL a pod.


Riešenie zabezpečovacieho systému

Zabezpečovací systém sa skladá z ústredne so zálohovacím zdrojom a záložným akumulátorom pre umožnenie prevádzky v prípade výpadku napájania.
Ústredňa sa spravidla umiestňuje na bezpečné miesto v dome, kde je prívod napájania 230V AC zo samostatného istenia, k ústredni sa pripája podľa potreby pevná telefónna linka pre komunikáciu s okolím. Podľa druhu systému rozlišujeme ústredne s drôtovými a bezdrôtovými prvkami. Pri drôtových prvkoch je od každého prvku systému ( klávesnica, senzory, siréna ) vedený kábel k ústredni. Pri bezdrôtových systémoch časť alebo všetky prvky komunikujú s ústredňou bezdrôtovo a nie je potrebná kabeláž. V tomto prípade však je doležité umiestnenie prvku z dôvodu rušenia signálu a tiež vzniká potreba výmeny batérií v zariadeniach. Systémy spravidla vedia upozorniť na pokles napätia a potrebu výmeny batérie konkretného prvku.

 

OPU-3 P 


Hlavným ovládacím prvkom systému je jedna alebo viac klávesnic na zapínanie a vypínanie systému. Jedna klávesnica je spravidla umiestnená pri vstupe do objektu za dverami príp. pri viacerých vstupoch. Podľa požiadaviek sa klávesnica umiestňuje tiež vo vnútri priestoru napr. na poschodí pre zapínanie a vypínanie systému v režime doma napr. počas noci, v garáži a pod.
Klávesnice môžu byť v prevedení LED, LCD, ikonová a grafická klávesnica. Grafická klávesnica môže disponovať pôdorysom pre zobrazenie reálnej situácie objektu.

ja80evelky250   ACCO-KLCDR-BG lcd4500  paradoxkeypad  rc80b200

Pre samotnú detekciu pohybu v objekte sa používajú rôzne druhy detektorov. Magnetické detektory otvorenia dverí a okien sa skladajú z magnetu a jazýčkového relé a slúžia na informáciu o otvorení okien a dverí. Podľa druhu vyhotovenia sa delia na zapustené ( skryté ) a povrchové detektory. PIR ( Pasívne infračervené detektory ) detekujú prítomnosť tepelného žiarenia človeka a jeho pohyb. Mikrovlnné detektory vyhodnocujú zmenu objemových vlastností priestoru pri pohybe osoby. Infračervené závory vytvárajú neviditeľnú bariéru medzi vysielačom a prijímačom a vyhodnocujú narušenie na základe zatienenia infračerveného lúča. Pre ochranu sklenených výplní okien a dverí sa používajú detektory rozbitia skla, ktoré vyhodnocujú pritomnosť nízkofrekvenčnej zložky ( úder ) a vysokofrekvenčnej zložky ( trieštenie skla ) zvuku spravidla digitálnou analýzou signálu. Detektory horľavých plynov detekujú rozličné typy plynu ( CO2, Zemný plyn, Propán-bután ).
Váčšina detektorov je vybavená digitálnym spracovaním signálu mikroprocesorom takže spĺňajú požiadavky na odolnosť voči falošným poplachom, kalibráciu.

APMD-150AQUA PRODG-1 TCMDG85 outdoor


Signalizácia prípadného narušenia môže byť vyvedená na vonkajší plášť objektu použitím vonkajších zálohovaných sirén prípadne vnútornými sirénam priamo v objekte. Sirény sú v prevedení magnetodynamické a piezoelektrické podľa typu prostredia. Vonkajšie sirény sú spravidla dvojplášťové s oceľovým vnútorným krytom a vonkajším krytom z plastu s ochranou proti vypeneniu sirény.
Siréna býva vybavená zálohovacím akumulátorom a snímačom ochrany krytu a odtrhnutím zo steny ( v tomto prípade ide siréna okamžite do poplachového stavu ).
Sirény bývajú vybavené zábleskovým majákom pre optickú signalizáciu miesta narušenia.

 

 SP-500  SP-4006      ja80a200


Komunikáciu s okolím zabezpečujú komunikačné moduly. Sú vyhotovené na rôzne druhy pripojenia ako napr.Ethernet, GSM, pevná telefónna linka, ISDN linka. Komunikačné moduly umožňujú signalizáciu poplachu a často aj diaľkový dohľad a konfiguráciu systému na diaľku. V tomto prípade sú minimalizované ceny prípadnej rekonfigurácie systému, nakoľko nie je potrebný zásah na mieste inštalácie.


 Bezdrôtové prvky systému umožňujú pripojenie bezdrôtových periférií v prípade rozširovania systému prípadne pri inštalácii v existujúcich hotových priestoroch bez možnosti dodatočnej realizácie kabeláže.