Elektroinštalácie

Ponúkame Vám dodávku elektroinštalačných prác od návrhu riešenia, cez prípravu inštalácie, prípravu stavby ( frézovanie drážok, osadenie trubiek ), inštaláciu kabeláže a osadenie prístrojových krabíc, osadenie a zapojenie zásuviek a vypínačov, osadenie a zapojenie rozvádzačov, realizáciu prípojok NN, inštaláciu bleskozvodov.Súčasťou našich služieb je tiež spojazdnenie a odskúšanie inštalácie, vykonanie revízii a ukončenie inštalácie dodávkou porealizačnej dokumentácie, revíznych správ a preberacích protokolov.

Snažíme sa dodávať riešenia 'na kľúč', tzn. ponúknuť zákazníkovi konzultácie, návrh riešenia, samotnú realizáciu, spustenie a odovzdanie inštalácie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia, fotodokumentáciou, revíznymi správami. Uvedomujeme si dnešnú zaneprázdnenosť a vyťaženosť ľudí, preto chceme ponúknuť zákazníkovi čo najväčšie portfólio služieb tak, aby nebol nútený pre každú časť inštalácie prípadne systém hľadať iného dodávateľa. V rámci tohto prístupu sú oveľa jednoduchšie aj otázky zodpovednosti za funkčnosť dodávky. Veľa krát je bežné, ked sa jedna firma vyhovára na druhú, kde nastala chyba, či to je kabeláž, zapojenie prvkov, nastavenie systému pokiaľ jednotlivé časti robia iné subjekty. Takisto pokiaľ máme celý projekt pod svojou správou, vieme doporučiť typy káblov a materiálu tak, aby systém spĺňal požiadavky objednávateľa.

Naši pracovníci majú školenia pre prácu vo výškach a pre používanie montážnych plošín.

Inštalačné práce sa týkajú všetkých spomínaných systémov t.j. elektických inštalácií, inštalácii systémov EPS, zabezpečovacích, kamerových, pristupových, dochádzkových a stravovacích systémov, štrukturovanej kabeláže, TV/SAT systémov, audio a video vrátnikov a ďalších.

PF7 40_4_003_A

Nechajte si od nás spracovat cenovú ponuku na dodávku elektroinštalačného materiálu pre Vašu stavbu. 

Spolupracujeme s veľkoobchodnou spoločnosťou Verex-Elto.

Dodávame prístroje a výbavu rozvádzačov od viacerých výrobcov - EATON, OEZ, ABB, Schneider Electric, Legrand

Dodávame úsporné LED a indukčné svetelné zdroje od spoločnosti BJS, s.r.o. Rosina.


Súčasťou dodávky je dodávka vodičov, ochranných trubiek a hadíc, rovnako aj ďalšieho príslušenstva.Naša spoločnosť disponuje oprávnením Technickej inšpekcie pre elektromontážne práce, výrobu rozvádzačov, projekčné práce a revízie elektrických inštalácií do 1000V v objetoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu).