Meranie spotreby elektrickej energie

logo navitas_transparentPonúkame Vám dodávku a montáž systému pre meranie spotreby elektrickej energie   

Systém od výrobcu CARLO GAVAZZI ponúka kompletnú zostavu prvkov pre meranie elektrickej energie a zber dát z elektromerov.

Technické prvky systému NAVITAS:

  • elektromery, analyzátory siete a meracie transformátory prúdu
  • komunikačné prvky pre prenos dát
  • lokálne dátové jednotky so základným software pre záznam dát v čase a ich spracovanie
  • rozširujúce lokálne jednotky pre podrobnejšie spracovanie hlásení, alebo pre združovanie lokálnych jednotiek do väčších celkov
  • vyšší serverový software pre detailnú analýzu a uživateľské spracovanie hlásení a prehľadov

 

Základom riešenia sú jednofázové a trojfázové elektromery s priamym alebo nepriamym meraním s rozhraním RS485.
 

 EM33        EM12 DIN_PR        nav 11467

 

Elektromery sa pripájajú na komunikačný modul VMU-C s operačným systémom Linux a ethernet portom pre pripojenie k PC. Tento modul tiež disponuje rozhraniami USB pre lokálne pripojenie PC a zálohovanie dát a konektorom pre micro SD kartu pre zálohu konfigurácie a dát priamo na module.

 

 VMU C_EM_det02 small   VMU C_EM_det04 1 small

 Modul VMU-C slúži pre ukladanie údajov z elektromerov a senzorov a obsahuje web server pre prezentáciu vystupov. V rámci tohto riešenia nepotrebujete externý server či PC, na ktorom by bežala aplikácia. Postačí PC s webovým prehliadačom, ktorým sa pripájate na server VMU-C a ktorý prezentuje všetky výstupy systému.

Prostredníctvom IO rozhrania a prídavných vstupov a výstupov systému môžete do systému pripojiť snímače vonkajšej a vnútornej teploty, rýchlosti vetra, do niektorých elektromerov je možné pripojiť pulzné výstupy meračov vody, plynu, tepla a podobne.

 

Schéma zapojenia jednotlivých prvkov systému je na obrázku:

schema 5

Postup pri realizácii merania spotreby elektriny, vody a plynu v areáli firmy s viac budovami. V areáli je k dispozícii dátová LAN sieť, ktorá poslúži ako univerzálne dátové prepojenie medzi jednotlivými objektami. V hlavnej budove, kde bude umiestnená meracia centrála monitoringu VMU-C EM bude vykonávané meranie niekoľkých odberných miest elektrickej energie, súčasne s meraním spotreby vody a plynu. Pomocou dátových prevodníkov RS485/LAN budú napojené ostatné budovy, kde sa bude v každej budove merať niekoľko odberných miest elektrickej energie a spotreba plynu a vody.

 

schema 4_1

Prístup na demo monitor spotreby je tu: http://demo-spotreba.enika.cz/

Pre prihlásenie sa do demo servera zadajte:
meno: enika
heslo: energie

a kliknite na tlačidlo Přihlásit.