Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia /EPS/ slúži pre čo najrýchlejšie vyrozumenie o vznikajúcom požiari v objekte. Skladá sa z ústredne, detektorov pripojených na lineárnych alebo kruhových slučkách a pomocných zariadení ako sú sirény, majáky, vstupnovýstupné moduly a pod. Ústredňa EPS je certifikované zariadenie s vlastných zálohovacím zdrojom s akumulátormi. Detektory delíme na optickodymové, tepelné, multisenzorové. Moderné typy detektorov vedia snímať aj iné veličiny, napr. CO.

Ponúkame Vám dodávku a inštaláciu elektrickej požiarnej signalizácie ako aj pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné kontroly systémov EPS.

Dodávame systémy Esser IQ8 od výrobcu Honeywell Life Safety Rakúsko.


Zariadenia elelktrickej požiarnej signalizácie:


Ústredňa systému EPS IQ8 Control.

esseriq8


Senzory EPS sa pripájajú spravidla na kruhové slučky, ktoré zabezpečujú funkčnosť systému aj v prípade prerušenia - rozpojenia kruhu. Pri jednej poruche ústredňa síce hlási poruchu, kontroluje však stále všetky pripojené detektory. Na kruhové slučky sa pripájajú aj tlačidlá, vstupno-výstupné moduly, sirény, majáky, hlasové moduly a pod.

senzoreps  tlacidloeps


Sirény a majáky slúžia pre varovanie ľúdí v objekte v prípade požiarneho poplachu. Majáky slúžia aj pre varovanie nepočujúcich, ktorí by sa mohli vyskytnúť v objekte a nereagovali by na zvuk sirén.

majakyeps


Vstupno-výstupné moduly slúžia pre pripojenie iných zariadení do systému EPS a pre ovládanie pripojených zariadení ako napríklad dvere, výťahy, eskalátory, požiarne klapky, ventilátory a iných.

kopplereps