Prístupové systémy

Prístupové systémy slúžia na ochranu objektov tým, že umožňujú uzamknúť objekt, prípadne ho rozdeliť na verejne prístupnú a privátnu časť. Pred niekoľkými rokmi boli ceny takýchto systémov na vysokej úrovni, takže si ich mohli dovoliť len veľké firmy. Vďaka poklesu cien elektroniky sú dnes tieto riešenia na takej úrovni, že sú aplikovateľné aj na menšie objekty dokonca aj rodinné domy. Výrobca Satel Polsko dokonca so zariadeniami dodáva v cene aj programové vybavenie pre správu systému, takže užívateľ si môže pohodlne sám meniť nastavenia systému, definovať karty a podobne.

Ponúkame Vám dodávku a inštaláciu prístupových systémov pre zabezpečenie privátnych častí objektov. Ponúkame riešenia viacerých výrobcov pre pokrytie rozličných typov inštalácii - od malých systémov s niekoľkými dverami až po rozsiahle systémy so stovkami dverí.

Dodávame riešenia od výrobcov Paradox Kanada ( www.paradox.com ), Satel Polsko ( www.satel.pl ). Naši pracovníci majú tiež skúsenosti zo systémami spoločností CONTAL, Aritech.


Riešenie prístupového systému

Prístupový systém sa skladá z ústredne so zálohovacím zdrojom a záložným akumulátorom pre zálohovanie prevádzky v prípade výpadku napájania.
Ústredňa sa spravidla umiestňuje na bezpečné miesto v dome, kde je prívod elektro 230V AC, k ústredni sa pripája podľa potreby pevná telefónna linka pre komunikáciu s okolím. Na zbernicu ústredne sa pripájajú dverné moduly pre riadenie dverného prostredia a prepojenie snímačov kariet a periférií.

 

OPU-3 P


Dverné moduly sa umiestňujú na chránenej strany dverí v ich blízkosti dverí ( nad dverami, v podhľade ). Na dverný modul sa pripájajú snímače otvorenia a odomknutia dverí, zámok, snímače kariet ( s klávesnicou, bez klávesnice ). Dverné moduly môžu byť so vstavaným napájacím zdrojom alebo s napájaním z riadiacej ústredne. Prostredníctvom zbernice sa pripájajú na riadiacu ústredňu. Dverné moduly sú umiestnené do samostatnej skrinky s ochranou tamper kontaktom.

ACCO-KP-PS  ACCO-KP  acm12


Pre identifikáciu držiteľa karty sa používajú snímače kariet. Môžu byť vybavené klávesnicou pre zadávanie PIN ( osobný užívateľský kód ku karte pre zvýšenie bezpečnosti ), prípadne tlačidlom pre zazvonenie obsluhe. Snímače kariet sa pripájajú prostredníctvom kábla na dverný modul.

ACCO-SCR-BGCZ-EMM4  R915


Karty slúžia ako identifikačné médium pre identifikáciu držiteľa karty.

BR-STD-1 BR-STD-2KT-STD-1