Intercom systémy

Intercom slúži na komunikáciu návštevníka stojaceho pred vchodom ( domový vstup, bránka a pod ) s navštevovaným a otvorenie dverí na diaľku.

Používajú sa riešenia s audio alebo audio/video komunikáciou. Vyvedenie komunikácie je buď na audio alebo audio/video telefón na stene či stole alebo je možnosť použiť riešenie s vrátnikom, ktorý sa pripája k pobočkovej telefónnej ústredni a obraz je zobrazovaný na PC v lokálnej sieti ethernet.

Dodávame riešenia od výrobcov Commax, 2N, BPT, Farfisa.


Systémy vrátnikov sa rozdelujú na analógové ( spravidla viacvodičové ) a digitálne ( v prevažnej väčšine dvojvodičové ).Váčšina výrobcov ponúka riešenia od jednoduchých sád ( vonkajšia jednotka + telefón ) po rozsiahle systémy s väčším mnozstvom vonkajších jednotiek a desiatkami až stovkami audio a video telefónov vnútri objektu (byty, kancelárie, predajné priestory).

Jednotky sú vybavené tlačidlami pre volanie na konkrétny byt prípadne klapku, niektorí výrobcovia ponúkajú riešenia s inteligentnými jednotkami s klávesnicou a LCD displejom na ktorom sa listuje a vyberá požadovaný adresát volania.

Na obrázkoch sú zobrazené vonkajšie jednotky pre vrátnikov. Prvé dve sú jednotky od 2N pripojiteľné na pobočkovú ústredňu, posledný obrázok je vonkajšia video jednotka od Commaxu.
Vonkajšie jednotky sa osadzujú pri vstupných dverách a umiestňujú sa do výšky cca 150-160 cm v prípade video systému, v prípade audio riešenia nie je výška tak striktne požadovaná.

commaxdoor ATEUS 3tlac    ATEUS 6 tlac klav


Vnútorné jednotky slúžia na zobrazovanie videa a komunikáciu s návštevníkom. Na jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť viacero vnútorných jednotiek, rovnako sú verzie vonkajších jednotiek s viacerými tlačidlami pre volanie na žiadanú vnútornú jednotku. Je možné vybaviť vnútornú jednotku pamäťou, v tomto prípade sa počas neprítomnosti majiteľa objektu ukladajú do pamäte fotografie návštevníkov, ktorí zvonili.

commaxset     commax  niko-10-570