Anténne systémy

Rozvody televízneho signálu v objektoch zabezpečujú individuálne alebo skupinové anténné systémy spolu so zariadeniami na príjem a rozdelenie signálu do jednotlivých zásuviek.

Prvé riešenie spočíva v použití satelitných a terestriálnych antén spolu s distribučnými zosilňovačmi a prepínacími maticami, ktoré zabezpečujú distribúciu požadovaných frekvencií do jednotlivých televíznych alebo televíznych/satelitných zásuviek. V tomto riešení je pre príjem terestriálneho DVB-T signálu použitý priamo televízny prijímač, pre príjem satelitnej televízie sa však používa externý satelitný prijímač pripojený na televízor.
V rámci tohoto riešenia je dostupný napríklad príjem TV programov zo systému skylink. Za jednorázový aktivačný poplatok sú k dispozícii slovenské a české TV a množstvo zahraničných TV a rozhlasových staníc. Dostupné satelitné komplety nájdete aj na našich stránkach v časti Ponuky.

Druhé riešenie pozostáva zo satelitných antén spolu s kanálovými prijímačmi prípadne terestriálnymi anténami. V tomto riešení je pre každý program použitý sólo satelitný prijímač (systém modulov) a ich signál je zlúčený do výsledneho signálu rozdeleného rozdelovacou maticou do jednotlivých zásuviek. Tento systém je drahší ako prvé riešenie ale pre samotné pozeranie postačí už len televízny prijímač.

Dodávame riešenia od výrobcov Schweiger, Kathrein Nemecko (www.kathrein.de) a EMP-CENTAURI Česká Republika (www.emp-centauri.cz).

sat parabola  sat motor  stoziar tv sat

Satelitné a terestriálne antény, konvertory, multifeed držiaky, konzoly, diseq prepínače, motory, pozicionéry.

 

schwaiger  empcentauri


Maticové prepínače slúžia na distribúciu signálu z jednotlivých zdrojov signálu do televíznych a satelitných zásuviek. K dispozícii sú aj prepínače pre SAT príjem

koax  zasuvka tv  zasuvka tvsat


Koaxiálny kábel a zásuvky služia na pripojenie televíznych a satelitných prijímačov.